Laatst bijgewerkt: 29/09/2022
  • Gerelateerde producten: Meter, Meter Plus
  • SwitchBot-app-versie: 6.14 of hoger
  • Firmwareversie: Meter-versie 2.7 of later, Meter Plus-versie 0.6 of hoger.
Een knipperende of ontbrekende weergave geeft aan dat uw apparaat een systeem- of hardwarefout vertoont. Dien a.u.b. uw feedback in via onze app voor technische assistentie van onze klantendienst. Dit kan als volgt worden gedaan:
Open onze app > druk op Profiel > selecteer Feedback > kies het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt > geef een gedetailleerde omschrijving van het probleem (met bijlages indien nodig). Wij raden u aan het volgende aan ons te verstrekken:
  • Een foto van de display van uw Meter/Meter Plus

druk op Profiel selecteer Feedback kies het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt geef een gedetailleerde omschrijving van het probleem (met bijlages indien nodig). Wij raden u aan het volgende aan ons te verstrekken:"}}},"align":"left","text_indent":0}},"doxcnbsPk1H5s6VF4fRZ48ZvJug":{"id":"doxcnbsPk1H5s6VF4fRZ48ZvJug","snapshot":{"type":"bullet","parent_id":"IhfbdlA96o6VV7xzBSqcQzobnbg","comments":null,"locked":false,"hidden":false,"author":"7095572324400906241","children":[],"text":{"initialAttributedTexts":{"text":{"0":"Een foto van de display van uw Meter/Meter Plus"},"attribs":{"0":"*1*0+1b"}},"apool":{"numToAttrib":{"0":["textHighlight","rgb(31,35,41)"],"1":["author","7095572324400906241"]},"nextNum":2}},"align":""}},"IhfbdlA96o6VV7xzBSqcQzobnbg":{"id":"IhfbdlA96o6VV7xzBSqcQzobnbg","snapshot":{"type":"page","parent_id":"","comments":null,"locked":false,"hidden":false,"author":"7095572324400906241","children":["doxcn1R4Tx4b0wbTpT59VBic0Ud","doxcn1WUXQYs8bnorpm8LL57Jue","doxcnUABSKp1q1UmczUPYkDwSub","doxcn3dZXdSoOXGxYzT6bGBuXbg","doxcnjP2C8BVSpQqbKWDfz78Stg","doxcnyWpQ4LIkLfdjBMOvzWaL1c","doxcn1b9xcy4NgjQ2W54LGjJWdg","doxcn3ZR7Vr1sMhE1ZugO3bFGbf","doxcnbsPk1H5s6VF4fRZ48ZvJug"],"text":{"apool":{"nextNum":4,"numToAttrib":{"0":["author","7095572324400906241"],"1":["bold","true"],"2":["textHighlight","rgb(31,35,41)"],"3":["textHighlight","rgb(216,57,49)"]}},"initialAttributedTexts":{"attribs":{"0":"*0*1*2+k*0*1*3+q*0*1*2+y"},"text":{"0":"De display van mijn SwitchBot Meter/Meter Plus knippert of er ontbreken nummers."}}},"align":""}}},"payloadMap":{"doxcn1R4Tx4b0wbTpT59VBic0Ud":{"level":1},"doxcn1WUXQYs8bnorpm8LL57Jue":{"level":1},"doxcnUABSKp1q1UmczUPYkDwSub":{"level":1},"doxcn3dZXdSoOXGxYzT6bGBuXbg":{"level":1},"doxcnjP2C8BVSpQqbKWDfz78Stg":{"level":1},"doxcnyWpQ4LIkLfdjBMOvzWaL1c":{"level":1},"doxcn1b9xcy4NgjQ2W54LGjJWdg":{"level":1},"doxcn3ZR7Vr1sMhE1ZugO3bFGbf":{"level":1}},"extra":{"mention_page_title":{},"external_mention_url":{}},"isKeepQuoteContainer":false,"selection":[{"id":2,"type":"text","selection":{"start":0,"end":29},"recordId":"doxcn1R4Tx4b0wbTpT59VBic0Ud"},{"id":3,"type":"text","selection":{"start":0,"end":41},"recordId":"doxcn1WUXQYs8bnorpm8LL57Jue"},{"id":4,"type":"text","selection":{"start":0,"end":35},"recordId":"doxcnUABSKp1q1UmczUPYkDwSub"},{"id":5,"type":"text","selection":{"start":0,"end":74},"recordId":"doxcn3dZXdSoOXGxYzT6bGBuXbg"},{"id":6,"type":"text","selection":{"start":0,"end":0},"recordId":"doxcnjP2C8BVSpQqbKWDfz78Stg"},{"id":7,"type":"text","selection":{"start":0,"end":230},"recordId":"doxcnyWpQ4LIkLfdjBMOvzWaL1c"},{"id":8,"type":"text","selection":{"start":0,"end":0},"recordId":"doxcn1b9xcy4NgjQ2W54LGjJWdg"},{"id":9,"type":"text","selection":{"start":0,"end":245},"recordId":"doxcn3ZR7Vr1sMhE1ZugO3bFGbf"},{"id":10,"type":"text","selection":{"start":0,"end":47},"recordId":"doxcnbsPk1H5s6VF4fRZ48ZvJug"}],"pasteFlag":"56b69b88-56d5-4415-b6fa-3550759f6d25"}" data-lark-record-format="docx/record" class="lark-record-clipboard"

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.